Σκάφη/Κονσόλες Σκάφων

Κονσόλα με παρπρίζ, κάγκελο και μαξιλάρια. 

Κονσόλα με παρπρίζ και κάγκελο.

Κονσόλα με παρπρίζ και κάγκελο.

Κονσόλα με παρπρίζ και κάγκελο.

Κονσόλα με παρπρίζ και κάγκελο.

Κονσόλα με παρπρίζ και κάγκελο.

Κονσόλα με παρπρίζ και κάγκελο.