Κονσόλα πλαινή

Παρπρίζ - Κάγκελο - πολυεστερική κατασκευή

340