Κονσόλα κεντρική "Skiathos"

Παρπρίζ - Κάγκελο - πολυεστερική κατασκευή

470