Κονσόλα κεντρική "Amorgos"

Παρπρίζ - Κάγκελο - πολυεστερική κατασκευή.

496