Κονσόλα κεντρική 17 Fish

Παρπρίζ - Κάγκελο  - πολυεστερική κατασκευή.

620