Κονσόλα ανεμοθραύστης

Παρπριζ - κάγκελο - πολυεστερική κατασκευή.

550