ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στεγανό, με ενδείξεις ώθησης και μπαταρίας, αισθητήρα πίεσης.

Επαγωγική φόρτιση.

150,00 €